Պայմաններ և դրույթներ

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 2024 թվականի մարտի 20

1. Սահմանումներ և հասկացություններ

1.1. Համաձայնագիր ՝ սույն համաձայնագիրը:
1.2. Ծրագրային ապահովում՝ համակարգչային ծրագրի օրինակ:
1.3. Կայք ՝ ինտերնետային վեբ-կայք՝ https://alfacast.net:
1.4. Վաճառող ՝ անհատ ձեռնարկատեր Ռոման Շպունտով: Կայքում տեղադրված Ծրագրային ապահովման մտավոր սեփականության իրավունքը պատկանում է Վաճառողին:
1.5. ԳնորդՕգտատեր ՝ ֆիզիկական անձ, որը Կայքից գնում է Ապրանքն ՝ այն ​​օգտագործելու նպատակով:
1.6. Կայքի ծառայություն ՝ Կայքի ծրագրային ապահովում, որը Գնորդին թույլ է տալիս փոխգործակցել Վաճառողի հետ՝ Կայքի միջոցով Ապրանքը գնելու և Ապրանքի դիմաց վճարում կատարելու համար:
1.7. Ապրանք, Լիցենզիոն բանալի ՝ Վաճառողի կողմից Կայքում վաճառվող ապրանք:
1.8. Լիցենզիոն բանալու թվային կոդ՝ Լիցենզիոն բանալու թվատառային պարունակությունը :
1.9. Լիցենզիոն բանալու ակտիվացում ՝ ինտերնետում տեղակայված ակտիվացման սերվերում Ծրագրային ապահովման միջոցով Լիցենզիոն բանալին գրանցելու գործընթաց:
1.10. Լիցենզիոն բանալու ապաակտիվացում ՝ գործընթաց, որով չեղարկվում է Լիցենզիոն բանալին ՝ Ծրագրային ապահովման հետագա լիարժեք ֆունկցիոնալ օգտագործումը կանխելու համար:

2. Համաձայնագրի առարկան

2.1. Սույն Համաձայնագրով սահմանվում են Վաճառողի և Ապրանքը գնելու սույն գործարար առաջարկն ընդունած՝ իրավասու հաճախորդ հանդիսացող Գնորդի (ֆիզիկական անձի) միջև հարաբերությունները:
2.2. Վաճառողը փոխհատուցման դիմաց, աշխարհի բոլոր երկրներում վավեր պարզ ոչ բացառիկ լիցենզիայի պայմաններով, Կայքը հասանելի է դարձնում Գնորդին՝ անձնական նպատակներով Ապրանքներ ձեռքբերելիս այն օգտագործելու համար:
2.3. Ծրագրային ապահովումը տրամադրվում է անվճար Կայքի հղումների միջոցով: Վաճառողը վաճառում է միայն Ծրագրային ապահովման Լիցենզիոն բանալիները:
2.4. Վեբ-կայքում հասանելի Ապրանքը գնելու փաստը նշանակում է, որ Գնորդն ընդունում է սույն Համաձայնագրի պայմաններն ու դրույթները:

3. Օգտվելու կանոններ

3.1. Ծրագրային ապահովումը ներբեռնելուց հետո Օգտատերը կարող է գնահատել դրա աշխատանքը թեստային ռեժիմում (եթե այդպիսի ռեժիմ նախատեսված է):
3.2. Ծրագրային ապահովման աշխատանքի որակը կախված է Օգտատիրոջ սարքավորումից: Օգտատերը պետք է թեստավորի Ծրագրային ապահովման համատեղելիությունն իր սարքավորման հետ՝ օգտվելով Ծրագրային ապահովման անվճար տարբերակից կամ դրա անվճար ցուցադրական շրջանից (եթե կիրառելի է):
3.3. Որպեսզի Ծրագրային ապահովումը պատշաճ աշխատի, Օգտատերը պետք է ապահովի բարձրորակ ցանցային կապ և սարքավորում: Օգտատիրոջ սարքավորում նշանակում է՝ Ծրագրային ապահովման գործարկման համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները, որոնք առկա են Օգտատիրոջ ցանցային միացման շղթայում (Օգտատիրոջ սարքեր, երթուղիչ, հեռուստացույց­, համակարգիչ, բջջային հեռախոս կամ պլանշետ և այլն):
3.4. Ծրագրային ապահովումն աշխատում է տարբեր տեսակի ցանցային միացումներով.
3.4.1. ուղիղ միացում առանց երթուղիչի կամ որևէ այլ միջանկյալ ցանցային հանգույցի.
3.4.2. միջանկյալ միացում երթուղիչով կամ այլ միջանկյալ ցանցային հանգույցով:
3.5. Եթե ​​Օգտատերը գոհ չէ փոխանցվող ազդանշանի որակից, ապա կարող է օգտվել փոխանցվող ազդանշանի որակը բարելավելու և առաջացող խնդիրները վերացնելու մեթոդներից, որոնք Օգտատիրոջ համար հասանելի են Կայքում կամ Ծրագրային ապահովման օգտագործման ձեռնարկում:
3.6. Ծրագրային ապահովման լիարժեք ֆունկցիոնալ օգտագործման համար Օգտատիրոջն անհրաժեշտ է գնել և ակտիվացնել Լիցենզիոն բանալին: Լիցենզիոն բանալին ակտիվացվում է Ծրագրային ապահովման միջոցով:
3.7. Օգտատերը կարող է ակտիվացնել Լիցենզիոն բանալին այնքան անգամ, որքան նշված է Ապրանքի նկարագրության մեջ: Լիցենզիոն բանալու ակտիվացում յուրաքանչյուր անգամ կարելի է իրականացնել Օգտատիրոջ տարբեր սարքերում:
3.8. Լիցենզիոն բանալու ակտիվացման յուրաքանչյուր նոր դեպքում Օգտատիրոջ սարքի ընթացիկ սարքավորման կոնֆիգուրացիան կապվում (համակցում) է Լիցենզիոն բանալու հետ: Լիցենզիոն բանալու ակտիվացման գործընթացում օգտագործվում է ընթացիկ տեղեկատվություն այն սարքավորման կոնֆիգուրացիայի մասին, որի վրա այդ պահին աշխատում է Ծրագրային ապահովումը:
3.9. Կրկնակի անգամ Լիցենզիոն բանալու ակտիվացումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Օգտատերը չի միջամտել և չի փոխել այն սարքի կոնֆիգուրացիան, որի վրա սկզբնապես կատարվել է Լիցենզիոն բանալու ակտիվացումը: Վաճառողը չի երաշխավորում կրկնակի անգամ Լիցենզիոն բանալու ակտիվացումն այն նույն սարքի վրա, որի վրա սկզբնապես կատարվել է Լիցենզիոն բանալու ակտիվացումը:
3.10. Օգտատերը չի կարող ապաակտիվացնել Լիցենզիոն բանալին:
3.11. Ծրագրային ապահովումը պահանջում է կայուն ինտերնետային կապ ինչպես Լիցենզիոն բանալու ակտիվացման գործընթացում, այնպես էլ դրա հաջող ավարտից հետո: Կայուն ինտերնետային կապ է պահանջվում նաև ակտիվացման սերվերի հարմարությունների միջոցով Օգտատիրոջ Լիցենզիոն բանալու ամբողջականությունը պարբերաբար ստուգելու համար:
3.12. Լիցենզիոն բանալու ակտիվացում և հաստատում կատարող սերվերը հասանելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր, բացառությամբ արտակարգ իրավիճակների, որոնք կապված են սերվերի խափանման, Վաճառողի կամ տվյալների կենտրոնի կողմից կատարվող վերանորոգման աշխատանքների, սերվերային սարքավորումների սպասարկման կամ այլ չնախատեսված հանգամանքների հետ: Ակտիվացման սերվերի անհասանելիության տևողությունը նախապես հայտնի չէ:
3.13. Ծրագրային ապահովման ճիշտ աշխատանքը կախված է Գնորդի սարքավորումից, և, որպես կանոն, Վաճառողը դրա համար որևէ երաշխիք չի տալիս:

4. Կողմերի պարտավորություններն ու իրավունքները

4.1. Վաճառողի պարտավորությունները.
4.1.1. Ապահովել Կայքի շուրջօրյա աշխատանքը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Կայք մուտք գործելն անհնար է Վաճառողի վերահսկողությունից անկախ պատճառներով (Օգտատիրոջ մոտ անհրաժեշտ ծրագրային ապահովման կամ ինտերնետ-հասանելիության բացակայություն, ինտերնետ-պրովայդերների, էլեկտրաէներգիա մատակարարող ընկերությունների գործողություններ, համակարգչային վիրուսների կամ վնասակար ծրագրերի ազդեցություն և այլն), ինչպես նաև Կայքի աշխատանքի խափանումների և սխալների վերացման, նոր ֆունկցիաների և Կայքի ծառայությունների ներդրման համար տեխնիկական աշխատանքների ժամանակ:
4.1.2. Տրամադրել Լիցենզիոն բանալու ակտիվացման գործընթացի, Ծրագրային ապահովման տեղեկատվական աջակցություն, ինչպես նաև Կայքում հասանելի Ապրանքների վերաբերյալ այլ խորհրդատվություն:
4.1.3. Ձեռնարկել ընդհանուր տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցներ՝ ուղղված Օգտատիրոջ անձնական տվյալների և այլ տեղեկատվության պաշտպանությանը: Օգտատիրոջ անձնական տվյալները չեն հաղորդվում երրորդ անձանց, բացառությամբ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ նախատեսված և սույն Համաձայնագրում ուղղակիորեն նշված դեպքերի:
4.1.4. Օգտատիրոջը վերադարձնել վերջինիս կողմից Ապրանքի դիմաց վճարված միջոցները սույն Համաձայնագրի Բաժին 9-ով նախատեսված դեպքերում:
4.1.5. Հետևել գաղտնիության քաղաքականությանը:

4.2. Վաճառողի իրավունքները.
4.2.1. Ժամանակավորապես դադարեցնել Ապրանքի վաճառքը, եթե դա անհրաժեշտ է Կայքի աշխատանքը վերականգնելու համար:
4.2.2. Վաճառողն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ իր հայեցողությամբ փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել սույն Համաձայնագրում՝ առանց Օգտատիրոջ նախնական և (կամ) հետագա ծանուցման: Վաճառողը հրապարակում է սույն Համաձայնագրի փոփոխությունները Կայքի այս էջում: Նման փոփոխություններից հետո Օգտատիրոջ կողմից Կայքի ծառայություններից օգտվելն Ապրանքներ գնելու համար նշանակում է, որ նա տալիս է իր համաձայնությունը ցանկացած նման փոփոխությանը և (կամ) լրացմանը: Համաձայնագրի ընթացիկ տարբերակին ծանոթանալու համար այս էջ պարբերաբար այցելելը Օգտատիրոջ պարտավորություններից է: Համաձայնագրի վերջին տարբերակը փոխարինում է Վաճառողի և Գնորդի միջև ցանկացած նախկին համաձայնագիր և նամակագրություն:
4.2.3. Հրաժարվել Օգտատիրոջ հետ գործարք կնքելուց, եթե Օգտատիրոջ գործողությունները կխոչընդոտեն Կայքի կամ Ծրագրային ապահովման բնականոն աշխատանքին:
4.2.4. Գովազդային տեղեկատվություն ուղարկելու համար օգտագործել Ապրանքը պատվիրելիս Օգտատիրոջ կողմից Կայքում մուտքագրված էլ. փոստի հասցեները, բջջային հեռախոսահամարները և այլ կոնտակտային տվյալները: Օգտատերը Վաճառողին թույլ է տալիս տեքստային հաղորդագրությունների և (կամ) գրաֆիկական պատկերների տեսքով տեղեկատվություն ուղարկել Ապրանքը գնելիս Կայքում մուտքագրված իր էլ. փոստի հասցեով, ինչպես նաև այլ կոնտակտային տվյալներով:

4.3. Օգտատիրոջ պարտավորությունները.
4.3.1. Նախքան Կայքում Ապրանքը գնելն Օգտատերը պետք է ուշադիր կարդա սույն Համաձայնագիրը, Կայքում առկա այլ տեղեկատվությունը՝ կապված Ապրանքի ձեռքբերման ընթացակարգի և կանոնների հետ, ինչպես նաև հետևի Կայքում դրանց փոփոխություններին:
4.3.2. Պահպանել սույն Համաձայնագրով սահմանված արգելքներն ու սահմանափակումները:
4.3.3. Հետևել ՀՀ հեղինակային իրավունքի մասին օրենքների պահանջներին և օգտագործել Ապրանքը միայն անձնական, ոչ առևտրային նպատակներով:
4.3.4. Գնորդը պատասխանատու է Կայքում գնված Ապրանքները (Լիցենզիոն բանալիները) երրորդ անձանց համար անհասանելի վայրում պահելու համար: Գնորդի խնդրանքով անհնար է վերականգնել կորցրած Լիցենզիոն բանալին:
4.3.5. Գնորդն իրավասու չէ որևէ երրորդ անձանց փոխանցել Լիցենզիոն բանալու թվային կոդը: Եթե ​​Գնորդը խախտում, փոխանցում, բացահայտում է (իր գործողությամբ կամ անգործությամբ) Լիցենզիոն բանալու թվային կոդը, Վաճառողն իրավունք ունի ապաակտիվացնել Գնորդի Լիցենզիոն բանալին՝ առանց նախնական ծանուցման:
4.3.6. Գնորդն ապահովում է կայուն ինտերնետային կապ՝ Լիցենզիոն բանալու ակտիվացումն ու Ծրագրային ապահովման լիարժեք ֆունկցիոնալ շահագործումն ապահովելու համար:

4.4. Օգտատիրոջ իրավունքները.
4.4.1. Պատվիրել, կատարել վճարում և ստանալ Ապրանքը Կայքի ծառայությունների միջոցով:
4.4.2. Պահանջել վերադարձնել Ապրանքի համար վճարված գումարը (հանած երրորդ անձանց վճարները) սույն Բաժին 9-ով նախատեսված դեպքերում:

5. Ապրանքի գինը և վճարման կարգը

5.1. Կոնկրետ Ապրանքի գինը նշված է Կայքի էջերում:
5.2. Ապրանքների համար վճարումը համարվում է իրականացված այն պահին, երբ Օգտատերը կատարում է Կայքի ծառայությունների միջոցով ընտրված Ապրանքի համար վճարելու գործողությունները:
5.3. Կայքի ծառայությունների միջոցով գործարքներն իրականացվում են Կայքում նշված վճարային համակարգերի միջոցով: Գնորդներն իրենք և իրենց միջոցներով են կատարում Ապրանքի վճարման համար կիրառելի երրորդ կողմի վճարները:

6. Գնային քաղաքականություն

6.1. Կայքում ներկայացված բոլոր գները գործում են գնման օրվա դրությամբ: Վաճառողն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ փոխել Ապրանքների գները: Կայքում ներկայացված Ապրանքի գինը սակարկելի չէ:
6.2. Կայքում հիմնական արժույթը ՀՀ դրամն է: Կայքում գները կարող են ներկայացված լինել միաժամանակ մի քանի արժույթներով, օրինակ՝ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով: Եթե ​​Գնորդը Կայքում Ապրանքի համար վճարում է ՀՀ դրամից բացի այլ արժույթով, ապա գնման ընթացքում Գնորդի արժույթը փոխարկվում է ՀՀ դրամի: Կայքում ՀՀ դրամից բացի այլ արժույթով ներկայացված գները մոտավոր են և տրվում են բացառապես Ապրանք գնելը Գնորդի համար հարմարավետ դարձնելու համար:
6.3. Վաճառողը երբեմն կարող է առաջարկել զեղչ Կայքում առկա Ապրանքի համար: Վաճառողն իրեն իրավունք է վերապահում ընտրելու, թե որ Գնորդները կարող են զեղչ ստանալ:

7. Ապրանքի վաճառքի կարգը և ժամկետները

7.1. Գնորդը կարող է պատվիրել և վճարել Կայքում ընտրված Ապրանքի համար Կայքի ծառայությունների միջոցով:
7.2. Ապրանքի համար Գնորդի վճարումն ստանալուց հետո Վաճառողն անմիջապես Գնորդին տրամադրում է Լիցենզիոն բանալին՝ էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով Ապրանքի համար վճարելիս նշված հասցեին: Այդ էլեկտրոնային նամակը պարունակում է նաև Լիցենզիոն բանալու և կատարված գնման վերաբերյալ այլ օգտակար տեղեկություններ:
7.3. Գնորդի համար Լիցենզիոն բանալու ակտիվացումը հասանելի է դառնում Կայքում Ապրանքի համար Վաճառողի բանկային հաշվին հաջող վճարում կատարելուց անմիջապես հետո: Լիցենզիոն բանալու ակտիվացման կամ Ապրանքի ստացման հետ կապված որևէ այլ խնդիրների դեպքում Գնորդը 24 ժամվա ընթացքում դիմում է Վաճառողին համապատասխան հարցումով:
7.4. Օգտատերն ստանում է Լիցենզիոն բանալու ակտիվացման տեղեկատվական աջակցություն էլեկտրոնային նամակագրության միջոցով: Վաճառողը պատասխանում է Օգտատիրոջ՝ էլեկտրոնային փոստով ուղարկված հարցմանն Օգտատիրոջ կողմից հարցումն ստանալուց 24 ժամվա ընթացքում:

8. Կողմերի պատասխանատվությունը և երաշխիքները

Վաճառողի պատասխանատվությունը.
8.1. Վաճառողը երաշխավորում է սույն Համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունների պատշաճ կատարումը և կրում է ամբողջական պատասխանատվություն դրանց խախտման համար՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: Ամեն դեպքում Վաճառողի պատասխանատվությունը սահմանափակվում է Ապրանքի արժեքով, որի հետ կապված կարող են առաջանալ ցանկացած տեսակի պահանջներ:
8.2. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Գնորդի կողմից Ապրանքը չստանալու համար, եթե Գնորդը չունի ինտերնետի միջոցով Կայք (էլ. փոստ) մուտք գործելու հնարավորություն՝ Վաճառողի վերահսկողությունից անկախ պատճառներով (Օգտատիրոջ մոտ անհրաժեշտ ծրագրային ապահովման կամ ինտերնետ-հասանելիության բացակայություն, ինտերնետ-պրովայդերների, էլեկտրաէներգիա մատակարարող ընկերությունների գործողություններ, համակարգչային վիրուսների կամ վնասակար ծրագրերի ազդեցություն և այլն):
8.3. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Կայքից, Կայքի ծառայություններից կամ Ծրագրային ապահովումից, դրա բաղադրիչներից կամ դրանց միջոցով հասանելի նյութերից օգտվելու հետևանքով առաջացած որևէ անուղղակի, պատահական, ոչ միտումնավոր վնասի համար, ներառյալ, մասնավորապես, տվյալների կորստի, պատվի, արժանապատվության կամ գործարար համբավին հասցված վնասի, հնարավորությունների կորստի համար, նույնիսկ եթե Վաճառողը նախազգուշացրել է նման վնասի հնարավորության մասին:

Գնորդի պատասխանատվությունը.
8.4. Գնորդը լիովին պատասխանատու է սույն Համաձայնագրով սահմանված Գնորդի պարտավորությունների պատշաճ կատարման համար:

9. Ապրանքը վերադարձնելու և գումարը հատուցելու կարգը

9.1. Եթե ​​Ծրագրային ապահովման համար նախատեսված է անվճար թեստավորման շրջան՝ դրա ֆունկցիոնալությունն ստուգելու համար, Վաճառողը Գնորդին խորհուրդ է տալիս թեստավորման շրջանում լիովին ուսումնասիրել Ծրագրային ապահովման հնարավորությունները և որոշել Կայքում Ապրանքը գնելու նպատակահարմարությունը:
9.2. Ծրագրային ապահովմամբ փոխանցվող ազդանշանի որակի, Օգտատիրոջ ցանցային կապի որակի կամ Գնորդի սարքավորման հետ կապված այլ պահանջներ չեն ընդունվում, և այս դեպքում Ապրանքի համար վճարված գումարի վերադարձ հնարավոր չէ:
9.3. Ապրանքի համար գումարի վերադարձ հնարավոր է հետևյալ դեպքերում.
9.3.1. Գնորդը հայտնաբերում է Ծրագրային ապահովման էական սխալ, անսարքություն կամ թերություն, երբ գնման պահից անցել է առավելագույնը 5 օր: Այս դեպքում Գնորդը ներկայացնում իր խնդրի մանրամասն նկարագրությունը. Գնորդի գործողությունների հաջորդականությունը՝ այս խնդրին անդրադառնալու համար, Օգտատիրոջ կողմից օգտագործվող սարքավորումը, ներառյալ տերմինալային սարքավորման արտադրողը, օգտագործվող սարքերի մոդելը, դրանց արտադրության տարեթիվը և այլ տեղեկություններ, որոնք կարևոր են խնդրի առկայությունը հաստատելու համար, սխալի մասին համակարգային հաշվետվություն (եթե առկա է), սարքի աշխատասեղանի պատկերի գրաֆիկական պատճենը կամ դրա տեսագրությունը, որն արվել է անսարքության պահին (եթե առկա է):
9.4. Ապրանքը վերադարձնելիս Գնորդը պետք է տրամադրի հետևյալ տեղեկատվությունը.
9.4.1. Կայքում գնված Ապրանքի տեսակը.
9.4.2. Ապրանքի համար վճարումը հաստատող անդորրագիրը կամ ապրանքային չեկը.
9.4.3. Կայքում Ապրանքի գնման ճշգրիտ ամսաթիվը՝ օր, ամիս և տարեթիվ.
9.4.4. Կայքում պատվերի համարը:
9.4.5. Պատվերի վերաբերյալ այլ ոչ գաղտնի տեղեկատվություն՝ պահանջվելու դեպքում մանրամասները նշելու համար:
9.5. Գումարի վերադարձը կատարվում է 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ նույն եղանակով, որն օգտագործվել է վճարման համար:
9.6. Վաճառողը Վաճառողին չի փոխհատուցում Ապրանքը գնելիս վճարված որևէ հարկի կամ միջնորդավճարի կամ Գնորդի հաշվեհամարին միջոցներ փոխանցելու համար պահված որևէ այլ գումար:

10. Վեճերի կարգավորում

10.1. Բոլոր վեճերը կարգավորվում են Վաճառողի և Գնորդի միջև բանակցությունների միջոցով: Եթե ​​Վաճառողը և Գնորդը չեն կարողանում համաձայնության գալ, ապա վեճը կարգավորում է լիազորված դատական ​​մարմինը՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:

11. Ֆորս-մաժոր

11.1. Վաճառողը և Գնորդը միմյանց հանդեպ պատասխանատվություն չեն կրում պարտավորությունները չկատարելու, ուշացմամբ կատարելու համար, եթե դա պայմանավորված է Վաճառողի կամ Գնորդի կամքից և վերահսկողությունից դուրս առաջացած հանգամանքներով, որոնք հնարավոր չէր կանխատեսել կամ որոնցից հնարավոր չէր խուսափել, ներառյալ հայտարարված կամ փաստացի պատերազմ, քաղաքացիական անկարգություններ, համաճարակներ, շրջափակումներ, էմբարգոներ, երկրաշարժեր, ջրհեղեղներ, հրդեհներ և այլ բնական աղետներ:

12. Արգելքներ և սահմանափակումներ

12.1. Օգտատիրոջն արգելվում է օգտագործել Կայքը և Ծրագրային ապահովումը որևէ կերպ, որը կարող է խոչընդոտել դրանց պատշաճ գործարկմանը:
12.2. Օգտատիրոջն արգելվում է կատարել որևէ գործողություն, որը պարունակում է Ապրանքի, Կայքի, Վաճառողի, Ծրագրային ապահովման անբարեխիղճ գովազդ, անբարենպաստ հրապարակայնություն:
12.3. Օգտատիրոջն արգելվում է երրորդ անձանց փոխանցել գնված Ապրանքի նկատմամբ իրավունքները:
12.4. Օգտատիրոջն արգելվում է ապակոմպիլացնել Ծրագրային ապահովումը (օբյեկտի կոդը վերածել սկզբնական տեքստի) և փոփոխել Ծրագրային ապահովման կամ Կայքի բաղադրիչները, այդ թվում՝ այլ անձանց պարտավորեցնելով կատարել այդպիսի գործողություններ:
12.5. Օգտատիրոջն արգելվում է որևէ փոփոխություն կատարել Ծրագրային ապահովման օբյեկտի կոդում:
12.6. Օգտատիրոջն արգելվում է Ծրագրային ապահովման կամ Կայքի հետ կատարել որևէ այլ գործողություն, որը հանդիսանում է միջազգային իրավունքի խախտում:

13. Վաճառողի տվյալները

ԱՁ Ռոման Շպունտով
ՀՎԱՀ / ՀՎՀՀ (ՀԱՐԿԱՅԻՆ կոդ) 40111685
ԱՁ գրանցման համար՝ 273.1266889
Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, Թումանյան փող. 9Ա
Էլ. փոստ՝ alfacast.net@gmail.com