Գաղտնիության քաղաքականություն

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 2024 թվականի մարտի 20

Սահմանումներ

 • Հավելված կամ Ծառայություն՝ alfacast հավելվածը կամ դրան առնչվող որևէ տարր, օրինակ՝ բազմալիքային հեռարձակում alfacast հավելվածի միջոցով:
 • Վեբ-կայք՝ https://alfacast.net ինտերնետային կայքը:
 • Անձնական տվյալներ՝ տվյալներ կենդանի մարդու մասին, որին կարելի է նույնականացնել այդ տվյալներով (կամ այդ տվյալներով և այլ տեղեկատվությամբ, որը գտնվում է կամ կարող է հայտնվել մեր տրամադրության տակ):
 • Օգտագործման տվյալներ՝ տվյալներ, որոնք ավտոմատ կերպով հավաքագրվում են Ծառայությունից, Վեբ-կայքից կամ հենց Վեբ-կայքի ենթակառուցվածքից օգտվելիս (օրինակ՝ էջի այցելության տևողությունը):
 • Թխուկներ՝ փոքր ֆայլեր, որոնք պահվում են ձեր սարքում (համակարգչում կամ շարժական սարքում):

Alfacast-ի թիմ կամ alfacast («մեզ», «մենք» կամ «մեր»)՝ alfacast հավելվածի կամ այս Վեբ-կայքի սեփականատերը: Այս էջի միջոցով ձեզ տեղեկացնում ենք մեր քաղաքականության մասին՝ կապված Ծառայությունից, Վեբ-կայքից օգտվելիս անձնական տվյալների հավաքագրման, օգտագործման և փոխանցման հետ, ինչպես նաև այդ տվյալների հետ կապված ձեր նախընտրությունների մասին: Մենք օգտագործում ենք ձեր տվյալները Ծառայությունը, Վեբ-կայքը տրամադրելու և բարելավելու համար: Օգտվելով Ծառայությունից կամ Վեբ-կայքից՝ դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը տվյալների հավաքագրմանը և օգտագործմանը՝ սույն քաղաքականությանը համապատասխան:

Տվյալների հավաքագրում և օգտագործում

Մենք տարբեր նպատակների համար հավաքագրում ենք մի քանի տարբեր տեսակի տվյալներ՝ մեր Ծառայությունը, Վեբ-կայքը ձեզ տրամադրելու և բարելավելու համար:

Հավաքագրվող տվյալների տեսակներ
Անձնական տվյալներ

Մեր Ծառայությունից օգտվելիս կամ մեր Վեբ-կայք այցելելիս ձեզ կարող ենք խնդրել տրամադրել որոշակի անձը նույնականացնող տվյալներ, որոնք կարող են օգտագործվել ձեզ հետ կապ հաստատելու կամ ձեր անձը նույնականացնելու համար («Անձնական տվյալներ»): Անձը նույնականացնող տվյալները կարող են, մասնավորապես, ներառել.

 • Թխուկներ և Օգտագործման տվյալներ (Վեբ-կայքում)
 • Անձնական տվյալներ՝ էլ. փոստի հասցե, անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, հասցե՝ փոստային ինդեքսով, հոսթ-սերվերի անունը, սարքի արտադրողի անունը և սարքի սարքակազմի հետ կապված այլ տեղեկություններ (Ծառայության շրջանակներում կամ Վեբ-կայքում)

Օգտագործման տվյալներ

Երբ որևէ սարքի միջոցով մուտք եք գործում Ծառայություն, մենք կարող ենք ավտոմատ կերպով հավաքագրել որոշակի տեղեկություններ, ներառյալ, մասնավորապես, ձեր օգտագործած սարքի տեսակը, եզակի նույնացուցիչը, IP-հասցեն կամ MAC-հասցեն, ձեր օպերացիոն համակարգի տեսակը, ձեր օգտագործած ինտերնետ-բրաուզերի տեսակը, սարքի եզակի նույնացուցիչները և այլ դիագնոստիկ տվյալներ («Օգտագործման տվյալներ»):

Հետագծման և Թխուկների տվյալներ

Մենք կարող ենք օգտագործել թխուկներ և նմանատիպ հետագծման տեխնոլոգիաներ՝ հետևելու մեր Վեբ-կայքում ակտիվությանը, և մենք տիրապետում ենք որոշակի տեղեկատվության: Մենք կարող ենք մեր Վեբ-կայքում օգտագործել կամ չօգտագործել թխուկներ: Թխուկներ օգտագործելու դեպքում Վեբ-կայքը ձեզ կտեղեկացնի այդ մասին:

Թխուկները ֆայլեր են, որոնք պարունակում են փոքր քանակությամբ տվյալներ, որոնք կարող են ներառել անանուն եզակի նույնացուցիչ: Թխուկները Ձեր բրաուզեր է ուղարկում Վեբ-կայքը, և դրանք պահպանվում են ձեր սարքում: Օգտագործվում են նաև հետագծման այլ տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են փարոսները, պիտակները և սկրիպտները՝ տվյալներ հավաքագրելու և հետագծելու, ինչպես նաև մեր Վեբ-կայքը բարելավելու և վերլուծելու համար: Դուք կարող եք հրահանգել, որ ձեր բրաուզերը մերժի բոլոր թխուկները, կամ ծանուցի, երբ ուղարկվեն թխուկներ: Սակայն թխուկները չընդունելու դեպքում հնարավոր է, որ չկարողանաք օգտվել մեր Վեբ-կայքի որոշ բաժիններից:

Մեր կողմից օգտագործվող Թխուկների օրինակներ.

 • Աշխատաշրջանի թխուկներ. Մենք օգտագործում ենք աշխատաշրջանի թխուկներ՝ մեր Վեբ-կայքը գործարկելու համար:
 • Նախընտրությունների թխուկներ. Մենք օգտագործում ենք նախընտրությունների թխուկներ՝ ձեր նախընտրությունները և տարբեր կարգավորումները հիշելու համար:
 • Անվտանգության թխուկներ. Մենք օգտագործում ենք անվտանգության թխուկներ անվտանգության նպատակներով:

Տվյալների օգտագործում

Alfacast-ը հավաքագրված տվյալներն օգտագործում է տարբեր նպատակներով.

 • Ծառայությունը, Վեբ-կայքը հասանելի դարձնելու և տեխնիկական օժանդակություն ապահովելու համար.
 • Մեր Ծառայության, Վեբ-կայքի փոփոխությունների մասին ձեզ ծանուցելու համար.
 • Ձեզ նախընտրելի ցանկացած ժամանակ մեր Ծառայության, Վեբ-կայքի ինտերակտիվ գործառույթներից օգտվելու հնարավորություն տալու համար.
 • Հաճախորդների սպասարկում և աջակցություն տրամադրելու համար.
 • Վերլուծություն կամ արժեքավոր տեղեկատվություն տրամադրելու համար, որպեսզի կարողանանք բարելավել Ծառայությունը, Վեբ-կայքը.
 • Ծառայության, Վեբ-կայքի օգտագործումը դիտանցելու համար.
 • Տեխնիկական խնդիրներ հայտնաբերելու, կանխելու և վերացնելու համար:
 • Որոշ տեղեկություններ անհրաժեշտ են Ծառայության և Վեբ-կայքի աշխատանքի համար:

Տվյալների փոխանցում

Ձեր տվյալները, ներառյալ Անձնական տվյալները, կարող են փոխանցվել և պահպանվել ձեր նահանգից, մարզից, երկրից կամ այլ պետական ​​իրավասությունից դուրս գտնվող համակարգիչներում, ընդ որում տվյալների պաշտպանության օրենքները կարող են տարբերվել ձեր իրավասությունից:

Մենք կարող ենք մշակել և փոխանցել Անձնական տվյալներն այն երկրից դուրս, որտեղ դուք ներկայումս գտնվում եք:

Ձեր համաձայնությունը սույն Գաղտնիության քաղաքականությանը և ձեր կողմից նման տվյալների հետագա տրամադրումը նշանակում է, որ համաձայնություն եք տալիս նման փոխանցմանը:

Alfacast-ը կձեռնարկի ողջամտորեն անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, որպեսզի ապահովի, որ ձեր տվյալներն անվտանգ կերպով մշակվեն՝ սույն Գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան, և ձեր Անձնական տվյալները չեն փոխանցվի որևէ կազմակերպություն կամ երկիր, եթե չկա համապատասխան վերահսկողություն, ներառյալ ձեր տվյալների և այլ անձնական տեղեկատվության անվտանգությունը:

Տվյալների փոխանցում
Իրավական պահանջներ

Alfacast-ը կարող է փոխանցել ձեր Անձնական տվյալները՝ բարեխղճորեն հավատալով, որ նման գործողությունն անհրաժեշտ է՝

 • իրավական պարտավորություն կատարելու համար.
 • Alfacast-ի իրավունքները կամ սեփականությունն ապահովելու և պաշտպանելու համար.
 • Ծառայության, Վեբ-կայքի հետ կապված հնարավոր սխալ գործողություններ կանխելու կամ հետաքննելու համար.
 • Ծառայության, Վեբ-կայքի օգտատերերի կամ հանրության անձնական անվտանգությունն ապահովելու համար.
 • Իրավական պատասխանատվության առաջացման դեպքում պաշտպանություն ապահովելու համար:

Որպես եվրոպական համայնքի քաղաքացի, դուք ունեք որոշակի անհատական ​​իրավունքներ՝ տվյալների պաշտպանության ընդհանուր դրույթներին (GDPR) համապատասխան: Նշված ուղեցույցների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել GDPR ուղեցույցում:

Տվյալների անվտանգություն

Ձեր տվյալների անվտանգությունը կարևոր է մեզ համար, բայց հիշեք, որ ինտերնետի միջոցով փոխանցման կամ էլեկտրոնային պահպանման եղանակը չի ապահովում 100% անվտանգություն: Թեև մենք ձգտում ենք օգտագործել առևտրային առումով ընդունելի միջոցներ՝ ձեր Անձնական տվյալները պաշտպանելու համար, մենք չենք կարող երաշխավորել դրանց բացարձակ անվտանգությունը:

Ծառայություններ մատուցողներ

Մենք կարող ենք ներգրավել երրորդ կողմ հանդիսացող ընկերություններ և անհատներ («Ծառայություններ մատուցողներ»)՝ մեր անունից ծառայություններ մատուցելու ընթացքում մեր Ծառայությունից (կամ Վեբ-կայքից) օգտվելը հեշտացնելու, մեր անունից ծառայություններ մատուցելու, Ծառայության (կամ Վեբ-կայքի) հետ կապված ծառայություններ տրամադրելու կամ մեր Ծառայության (կամ Վեբ-կայքի) օգտագործումը վերլուծելիս մեզ աջակցելու համար: Ձեր Անձնական տվյալները հասանելի են այս երրորդ կողմերին միայն մեր անունից այդ առաջադրանքները կատարելու համար, և նրանք պարտավոր են չհրապարակել և չօգտագործել դրանք որևէ այլ նպատակի համար:

Այլ կայքերին հղումներ

Մեր Ծառայությունը, Վեբ-կայքը կարող է պարունակել հղումներ այլ կայքերի, որոնք մենք չենք գործարկում: Եթե ​​սեղմեք երրորդ կողմի հղումը, ապա կուղղորդվեք այդ երրորդ կողմի կայք: Մենք խստորեն խրախուսում ենք ծանոթանալ ձեր այցելած յուրաքանչյուր կայքի Գաղտնիության քաղաքականությանը: Մենք չենք վերահսկում և պատասխանատվություն չենք կրում որևէ երրորդ կողմի կայքերի կամ ծառայությունների բովանդակության, գաղտնիության քաղաքականության կամ գործելակերպի համար:

Երեխաների անձնական տվյալների գաղտնիություն

Մեր Ծառայությունից, Վեբ-կայքից կարող է օգտվել 4+ տարեկան ցանկացած անձ («Երեխաներ»): Մեր Ծառայությունը, Վեբ-կայքը չի պարունակում նյութեր, որոնք դասակարգվում են որպես չափահաս լսարանի համար նախատեսված նյութեր:

Մեր Ծառայության միջոցով ձեր փոխանցած ողջ բովանդակությունը լիովին ձերն է: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ձեր բովանդակության անօրինական օգտագործման և փոխանցման կամ մեր Ծառայությունից օգտվելիս որևէ հեղինակային իրավունքի խախտման համար:

Սույն գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություններ

Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ թարմացնել մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը: Խնդրում ենք ուսումնասիրել այս էջը, եթե ցանկանում եք տեղեկացված լինել այդ փոփոխությունների մասին: Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունների մասին մենք ձեզ չենք տեղեկացնում էլ. փոստով և (կամ) մեր Ծառայության մասին հստակ ծանուցմամբ: Մենք կփոփոխենք ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը և կթարմացնենք «Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը» սույն Գաղտնիության քաղաքականության էջի վերևում:

Խրախուսում ենք պարբերաբար ուսումնասիրել սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը՝ ցանկացած փոփոխության մասին տեղեկանալու համար: Սույն Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում, երբ դրանք տեղադրվում են այս էջում:

Դիմեք մեզ

Եթե ունեք ​​հարցեր սույն Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ.